Het denken aan koffie is al genoeg om je uit bed te krijgen

CREDITS: Chevanon Photography | Pexels

Koffie is een van de populairste drankjes ter wereld. Thanks to Ethiopië, want dit land is de bakermat van de koffie. Ook Nederlanders tikken jaarlijks heel wat van dit goedje achterover. Gemiddeld drinken wij namelijk 2,4 kopjes koffie per persoon per dag. Dit komt neer op 260 liter per persoon per jaar. Een flinke hoeveelheid. Bij de één zorgen die liters koffie voor een energieboost in de ochtend en bij een ander ligt de focus meer op het toilet. Nu zou het voor beide groepen – maar vooral voor de tweede – erg handig zijn als zij wel de voordelen van koffie ervaren, maar niet de nadelen ervan. Laat dít nou mogelijk zijn: door alleen maar te denken aan koffie, zo tonen onderzoekers van de Monash-universiteit uit Australië en de Universiteit van Toronto aan.

Het denken aan koffie is al genoeg om je uit bed te krijgen

Er werden meerdere onderzoeken gedaan. Bij het eerste experiment werden de testpersonen in twee groepen verdeeld. De eerste groep moest zoveel mogelijk reclameslogans over koffie opnoemen, terwijl de andere groep hetzelfde deed over thee. Bij het tweede experiment las de ene groep over de voordelen van koffie drinken en de andere groep over de voordelen van thee drinken.

Vervolgens werd gekeken naar wat er zich afspeelde bij de verschillende groepen. De focus lag hier op de mate van het fysiologische opwindingsniveau van de deelnemers op basis van alertheid, energiegehalte of hartslag. Over het algemeen lieten de resultaten zien dat het denken aan koffie het opwindingsniveau van de deelnemers verhoogde. Dit in tegenstelling tot het denken aan thee. Die opwinding bij koffie zorgde ook voor een gefocuste denkstijl.

Kanttekening

De resultaten van het onderzoek worden wel direct in twijfel getrokken. De koffiegedachtes werden namelijk enkel vergeleken met theegedachtes. Er is daardoor alleen een conclusie te trekken tussen koffie in vergelijking met thee. Zo kan het namelijk ook zijn dat het opwindingsniveau van de theegroep afnam en die groep abstracter nadacht. Hierdoor leek het enkel alsof de koffiegroep een grotere opwinding had en meer gefocust nadacht. De onderzoekers hebben daarom al gezegd dat er vervolgonderzoeken zullen komen. Tot die tijd zullen we het toch maar moeten doen met een bakkie pleur. Of een stuk of vier.

denken aan koffie
Foto: Nathan Dumlao