Introvert of extravert, wat is nu beter voor je?

CREDITS: Priscilla Du Preez | Unsplash

Er bestaan twee groepen: extraverte personen en introverte personen. Bij die eerste denk je aan termen als sociaal, opgewekt en personen die goed met anderen kunnen omgaan. Introvert wordt daarentegen meer omschreven als rustig, personen die niet veel zeggen en liever alleen zijn. Als je die twee langs elkaar zet lijkt het net alsof extraversie het hoogst haalbare is. Rondom introversie hangt veel negativiteit. Terecht? Niet echt. Introvert of extravert, met beide kan je gelukkig zijn.

Introvert of extravert, wat is nu beter voor je?

Uiteraard hebben wij raad gepleegd bij onderzoekers om tot deze conclusie te komen. Uit eerdere studies bleek namelijk dat mensen zich gelukkiger zouden voelen op momenten dat zij extravert waren. Een team van experts van The University of Melbourne twijfelden hieraan. Zij onderzochten daarom een groep personen gedurende een week. Tijdens die week moesten zij via een app hun dagelijkse gedrag en mate van geluk in kaart brengen. Tussentijds werden er via deze app interventies gestuurd. Een bepaalde groep werd bijvoorbeeld verplicht om op  een actieve en spraakzame manier met anderen te praten. Op die manier werd er gekeken hoe de groep zich voelde als ze werden aangemoedigd om extravert bezig te zijn. Het team had het vermoeden dat het voor de introverte personen erg vermoeiend zou zijn om zich extravert voor te doen.

De waarheid

De onderzoekers hadden gelijk. Jezelf dwingen buiten je comfortzone te stappen maakt je lang niet altijd gelukkiger. Ook al zou buiten de comfortzone stappen – lees extravert zijn – meer geluk opleveren volgens eerdere studies. Die onderzoeken brachten enkel een verband tussen introversie en extraversie in combinatie met geluk zoals het van nature voorkomt. Een schakeling tussen een van de twee groepen tijdens je leven was nog niet eerder onderzocht. De conclusie is dan ook dat dit lang niet voor een soortgelijke boost van geluk zorgt zoals werd beweerd. Dus, doe als introvert persoon niet langer moeite om je persoonlijkheid 180 graden om te keren. Daar zal je geluk in ieder geval niet van gaan afhangen. Introvert of extravert, doe gewoon hetgeen wat van nature goed voelt.

introvert of extravert
Foto: Kenan Buhic