Internetgebruik in Nederland: we staan aan de top

Nederland is een echt internetland. Sterker nog, wij zijn het land met de meeste internetaansluitingen per huishouden ter wereld. In 2012 was 94% van de huishoudens aangesloten op het internet. 39% van die huishoudens beschikte over breedbandinternet. We internetten er dus lustig op los in ons land. Maar hoe doen we dit precies en waarvoor gebruiken we het internet?


Internetgebruikers in procenten van de bevolking, afgezet tegen onze WK-Poule tegenstanders

Hoe gaan we op het internet?

97% van de internetgebruikers doet dit via een laptop of een desktop. Van oudsher gebeurde dit het meeste via de desktop, maar in 2012 is er een omslagpunt geweest naar de laptop. Deze worden nu het meest gebruikt om te internetten. 50% bezoekt het internet ook via hun mobieltje en dan met name via de smartphone. 37% van de internetgebruikers bezoekt het internet via een tablet. Met 12% is ook internet via de tv in opkomst. Een verklaring voor de opkomst van het alles in 1 pakket.

Wat doen we op het internet?

Er wordt dus flink geïnternet in Nederland. 87% van de Nederlanders is dagelijks op het internet te vinden. Maar wat doen wij zoal op het internet?

  • 99% zoekt en vindt informatie op het internet.
  • 93% gebruikt internet als een nieuwsbron.
  • 94% doet bankzaken via internet. Hierbij is de smartphone er in opkomst.
  • 95% communiceert via internet. E-mail is nog steeds populair, maar ook Skype is behoorlijk ingeburgerd. Een kwart maakt daar gebruik van. Ook maakt twee derde gebruik van social media. Onder jongeren is dit zelfs 95%!

De toekomst

Ondertussen blijft het internet zich ontwikkelen. Google Glass lijkt de internetwereld op zijn kop te gaan zetten. Ook krijgen steeds meer apparaten internet zoals printers, fotocamera’s, spelcomputers en lampen. Internet wordt steeds meer verweeft in ons dagelijks bestaan, gemerkt en ongemerkt. Wij als Nederland internetland zullen waarschijnlijk gretig op die trends blijven inspelen.ESSENTIALSMEER ESSENTIALS