Hotel De Crillon, Parijs

Als je het luxueuze Hotel De Crillon in Parijs nog gezien wilt hebben in zijn huidige vorm, begint de tijd te dringen. Normaal ging het luxehotel reeds eind 2012 dicht voor renovatiewerken, maar die datum is verplaatst naar 31 maart 2013. Hotel De Crillon gaat twee jaar sluiten voor een volledige make-over: kamers en restaurants worden vernieuwd, er wordt een spa gebouwd,… [snor]

ESSENTIALSMEER ESSENTIALS

Comments are closed.